title menu 1

14 1 65 1

     วันที่ 14 มกราคม 2565 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม โพธินำแสง ผอ.โรงเรียนวัดแสงสรรค์ นางสายชล จั่นทองคำ   ศึกษานิเทศก์ นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ และนายณัฎฐกฤศ พุฒแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประเมินความพร้อมการขอเปิดเรียนการเรียนการสอนแบบ Onsite ของโรงเรียนวัดเกตุประภา และโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง อ.ลำลูกกา ทั้งนี้ได้มีการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วย