พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 168

24 12 64 1

    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิด กิจกรรม “สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาขาบ้านทองพูล รังสิต เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม จิตใจ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ