title menu 1

22 12 64 3

    วันที่22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2