title menu 1

21 12 64 3

     วันที่ 21 ธันวาคม 2564 น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ นายกกฤษฎา เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประเมินความพร้อมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี และโรงเรียนวัดพืชอุดม อ.ลำลูกกา ที่ขอรับการพิจารณาเพื่อขอใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในภาคเรียนที่ 2/2564