title menu 1

20 12 64 3

     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายจตุรงค์ สโรบล ผอ.โรงเรียนวัดลาดสนุ่น นายศุภวิทย์ สงคง ผอ.โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 57/2564 เพื่อชี้แจงข้อมูลในการขอเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ได้มีมติให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน วัดลาดสนุ่น โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม โรงเรียนวัดธัญญะผล และโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้