title menu 1

1 12 64 3

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ