พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 55

24 11 64 3

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไอลดา คล้ายสำริด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมินผลนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่มาฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2