พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 140

24 11 64 2

     วันที่24 พฤศจิกายน2564น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขตในฐานะคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพร้อมการขอเปิดหรือสถาบันการศึกษาฯ พร้อมด้วย น.ส.นฤมล ธนสีลังกูร ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปทุมธานี  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประเมินความพร้อมโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อ.ลำลูกกา ที่ขอรับการพิจารณาเพื่อขอใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnsite ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในภาคเรียนที่2/2564