พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 75

22 11 64 2

     วันที่22 พฤศจิกายน 2564 น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพร้อมการขอเปิดหรือสถาบันการศึกษาฯ พร้อมด้วย น.ส.นฤมล ธนสีลังกูร ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปทุมธานี นางวิภาพร สิงคเวหน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปทุมธานี นายกกฤษฎา เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทรัพย์บุญชู ประเมินความพร้อมโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดธัญญะผล ที่ขอรับการพิจารณาเพื่อขอใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในภาคเรียนที่ 2/2564