พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 68

11 11 64 2

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ และดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. กล่าวรายงาน และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง สพฐ.