title menu 1

11 11 64 1

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีและทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน นำผ้าไตรพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้านอ้มกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต