title menu 1

8 11 64 3

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 1,314 คน จาก 67 โรงเรียน เข้ารับการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ จุดฉีดวัคซีน BG Hall อำเภอธัญบุรี