พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 65

4 11 64 1

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนวัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี โรงเรียนนิกรณ์ราษฎร์บูรณะ และโรงเรียนวัดเจริญบุญ อ.หนองเสือที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019