พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 67

3 11 64 4

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานมอบรางวัลครูต้นแบบการสอนตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ ระดับปฐมวัย และรางวัล 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีผู้เข้ารับรางวัล ดังนี้ รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ประเภทครูผู้สอน 6 คน รางวัลครูต้นแบบฯ ระดับปฐมวัย 11 คน และรางวัล 1 ห้องเรียนปฐมวัย 1 โครงงาน จำนวน 24 คน