พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 169

1 11 64 3

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่2/2564 โดยใช้โปรแกรมGoogle Meet เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในกรณีเปิดเรียนแบบ On-Site