พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 85

30 10 64 1

    วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม โพธินำแสง ผอ.ร.ร.วัดแสงสรรค์ นายจตุรงค์ สโรบล ผอ.ร.ร.วัดลาดสนุ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบแนวทางในการเปิดเรียนแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม