พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 83

28 10 64 2

     วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ภุชงค์  ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน