พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 70

28 10 64 1

      วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการจัดทำข้อตกลงพัมนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจกลั่นกรองจัดทำข้อตกลงพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ในวันที่ 5 และ 8 พฤศจิกายน 2564