พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 105

27 10 64 4

     วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการจากงบกลยุทธ์ของสพป.ปท.2 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ของสพฐ. งบกลยุทธ์ของสพฐ. และงบอื่นๆ และการแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565