พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 63

27 10 64 3

     วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ระหว่างผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมกันหาแนวทางการเปิดเรียน แบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามบริบทของพื้นที่ และให้เป็นไปตามนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ