พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 524

ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประจำปีงบประมาณ 2564


<<<คลิกประกาศ>>>