พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 350

ประกาศโรงเรียนวัดนาบุญ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำน้ำนักเรียนชาย 6 ที่ / 49 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  (คลิก)
เอกสารประกวดราคา  (คลิก)