ประกาศโรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดประยูรธรรมมาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

<<<ประกาศ>>>