พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 420

ประกาศโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

<<< เอกสารแนบ >>>