ประกาศโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

<<< ประกาศรับสมัคร >>>

<<< ประกาศการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก>>>