ประกาศโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

(ประกาศรับสมัคร)

(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)