ศูนย์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (โรงเรียนวัดเขียนเขต) ประชาสัมพันธ์ขอคำถามที่ใช้ในการแข่งขัน

คำถามเครองรอน

1. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทอัตราร่อนและร่อนนาน


2. การแข่งขันเครื่อง ประเภทเดินตาม