พิมพ์
ฮิต: 1339

ตนแบบ

โครงการเขตคุณธรรม (โครงการ3)
ตารางการอบรมคุณธรรม (ตารางอบรมคุณธรรมวังรี)
คำสั่งบุคคลคุณธรรม
บันทึกผลบุคคลคุณธรรม
หนังสือสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินองค์กรคุณธรรม
กิจกรรมเขตคุณธรรม

1. กรอบชัดปฏิบัติแน่
2. เขตสุจริต
3. จิตอาสา
4. ตรงเวลา
5. ปันความรู้
6. ยิ้มไหว้ทักทายกัน
7. ลดประโยชน์ทับซ้อน
8. สวนครัว สวนธรรม
9. ห้องทำงานสวย
10 หิ้วปิ่นโต สานรัก