รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล
เว็บไซต์โรงเรียน
1013020014 โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) เปิดดูข้อมูล http://www.k11.siamschool.info/
1013020033 โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฎร์บำรุง) เปิดดูข้อมูล http://www.k13.siamschool.info/
1013020027 โรงเรียนชุมชนบึงบา เปิดดูข้อมูล http://www.bb.ac.th/new/
1013020036 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ เปิดดูข้อมูล http://www.pk.siamschool.info/
1013020024 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ เปิดดูข้อมูล http://www.nikornvit.com/
1013020034 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ เปิดดูข้อมูล http://www.nkn.siamschool.info/
1013020035 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา เปิดดูข้อมูล http://www.rsk.siamschool.info/
1013020015 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส เปิดดูข้อมูล http://www.jatu.siamschool.info/
1013020018 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม เปิดดูข้อมูล รอการอัพเดตข้อมูล
1013020017 โรงเรียนวัดเจริญบุญ เปิดดูข้อมูล http://www.watjrb.net/
1013020032 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล เปิดดูข้อมูล รอการอัพเดตข้อมูล
1013020012 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม เปิดดูข้อมูล http://www.npr.siamschool.info/
1013020029 โรงเรียนวัดปทุมนายก เปิดดูข้อมูล http://www.pathumnayok.net/
1013020037 โรงเรียนวัดโปรยฝน เปิดดูข้อมูล http://www.pf.siamschool.info/
1013020023 โรงเรียนวัดพวงแก้ว เปิดดูข้อมูล http://www.pg.siamschool.info/
1013020016 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง เปิดดูข้อมูล http://www.rdb.ac.th/
1013020020 โรงเรียนวัดศรีอังคณางค์ เปิดดูข้อมูล รอการอัพเดตข้อมูล
1013020025 โรงเรียนวัดศรีสโมสร เปิดดูข้อมูล http://www.sss.siamschool.info/
1013020022 โรงเรียนสอนดีศรีเจริญ เปิดดูข้อมูล http://www.watsorndee.com/
1013020021 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม เปิดดูข้อมูล รอการอัพเดตข้อมูล
1013020028 โรงเรียนวัดแสงมณี เปิดดูข้อมูล http://www.sangmanee.net/
1013020026 โรงเรียนศาลาลอย เปิดดูข้อมูล http://school.obec.go.th/suraosalaloy/
1013020031 โรงเรียนแสนจำหน่าย เปิดดูข้อมูล http://www.sjn.siamschool.info/
1013020013 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล เปิดดูข้อมูล รอการอัพเดตข้อมูล
1013020019 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ เปิดดูข้อมูล http://www.hrp.siamschool.info/
1013020030 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ เปิดดูข้อมูล http://www.ypn.siamschool.info/