รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล เว็บไซต์โรงเรียน
1013020054 โรงเรียนกลางคลองสิบ เปิดดูข้อมูล http://www.kk10.siamschool.info/
1013020066 โรงเรียนเจริญดีวิทยา เปิดดูข้อมูล http://www.jd.thaischoolict.com/
1013020046 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม เปิดดูข้อมูล http://www.lertpinit.ac.th/
1013020057 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง เปิดดูข้อมูล http://www.tlt.ac.th/sogood/
1013020044 โรงเรียนร่วมจิตประสาท เปิดดูข้อมูล รออัพเดตข้อมูล
1013020045 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ เปิดดูข้อมูล รออัพเดตข้อมูล
1013020043 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี เปิดดูข้อมูล http://www.rs.thaischoolict.com/
1013020062 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ เปิดดูข้อมูล http://www.kk4.siamschool.info/
1013020051 โรงเรียนวัดเกตุประภา เปิดดูข้อมูล รออัพเดตข้อมูล
1013020061 โรงเรียนวัดคลองชัน เปิดดูข้อมูล http://www.watklhongchan.com/
1013020049 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน เปิดดูข้อมูล http://www.watchanglamhin.com/
1013020064 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม เปิดดูข้อมูล http://siamschool.info/watchai/
1013020069 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ เปิดดูข้อมูล http://www.dy.thaischoolict.com/
1013020055 โรงเรียนวัดทศทิศ เปิดดูข้อมูล https://th-th.facebook.com/tossatisschool
1013020065 โรงเรียนวัดธัญญะผล เปิดดูข้อมูล Tunyaphon
1013020059 โรงเรียนนิเทศน์ เปิดดูข้อมูล http://www.watnites.ac.th/
1013020050 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ เปิดดูข้อมูล รออัพเดตข้อมูล
1013020041 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม เปิดดูข้อมูล watprayoon
1013020060 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส เปิดดูข้อมูล http://www.punjatha.ac.th/
1013020053 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ เปิดดูข้อมูล http://pirunsartschool.com/
1013020058 โรงเรียนวัดพืชอุดม เปิดดูข้อมูล http://www.phuetudom.ac.th/main/
1013020039 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ เปิดดูข้อมูล http://www.posob.ac.th/
1013020063 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ เปิดดูข้อมูล http://www.mongkolrat.net/
1013020038 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น เปิดดูข้อมูล http://www.ladsanun.org/
1013020069 โรงเรียนวัดลานนา เปิดดูข้อมูล รออัพเดตข้อมูล
1013020067 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง เปิดดูข้อมูล http://www.smb.thaischoolict.com/
1013020052 โรงเรียนวัดสุวรรณ เปิดดูข้อมูล http://www.wsw.siamschool.info/
1013020042 โรงเรียนวัดโสภาณาราม เปิดดูข้อมูล https://www.facebook.com/RongreiynWadSophnARam
1013020056 โรงเรียนวัดอดิศร เปิดดูข้อมูล รออัพเดตข้อมูล
1013020048 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง เปิดดูข้อมูล http://www.saharat.ac.th/